วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / ชัยภูมิ
ราชสำนักมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน
: 18 มิ.ย. 63
279

เมื่อวันที่18 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ กองกิจการในพระองค์904ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกรู ทรงพระราชทานเครื่องมือแพทย์(เครื่องช่วยหายใจ)สำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) แก่โรงพยาบาลชัยภูมิ โดยมีผู้แทนจากบริษัทโซวิด จำกัด เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยเครื่องมือแพทย์นี้ให้พร้อมใช้งาน

สำหรับโรงพยาบาลชัยภูมิเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 25 โรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ยังความปราบปลื้มปิติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใย ในความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ตากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจแก่คนชัยภูมิตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชัยภูมิอีกด้วย.

ข่าว/ภาพ ชาติชาย สงวนรัมย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ