วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564
ภาคอีสาน / มุกดาหาร
ซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและสร้างภาวะโภชนาการที่ดีแก่เด็ก ทำพิธีมอบโครงการให้แก่โรงเรียนบ้านนากอก
: 12 ธ.ค. 62
417

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีการส่งมอบโครงการให้แก่ โรงเรียนบ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ลำดับที่ 80 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน และนายดำริห์ แสงสินธุ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนส่งมอบโครงการฯ ให้แก่ นายพิทยา ศรีลาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู และนักเรียน

ซีพีเอฟ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้ดำเนินโครงการ "ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต" มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหาร ช่วยส่งเสริมทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน แก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน

นายดำริห์ แสงสินธุ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการอิ่ม สุข ปลูกอนาคต เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอาหารที่ถูกหลัก โภชนาการ โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สนับสนุนโรงเรียนบ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ให้มีทักษะด้านการผลิตอาหาร ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ อาทิ การเลี้ยงปลาบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงปลาในบ่อ โครงการผักปลอดสาร เพื่อนำผลผลิตเป็นวัตถุดิบไปประกอบอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียน และขายให้กับชุมชน

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนอาคารเรียนทางด้านการเกษตร สำหรับการสอนภาคทฤษฎีก่อนการปฏิบัติจริง และจัดทีมงาน ซีพีเอฟ จิตอาสาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยให้กับน้องๆ เช่น ระบบ 5 ส. โภชนาการอาหาร เป็นต้น

ข่าว/ภาพ/พรสวรรค์​ จันทนพ​

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ