วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคอีสาน / ศรีสะเกษ
อบต.สุขสวัสดิ์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรค Covid-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
: 11 มี.ค. 63
302

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม อบต. สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง นายภูริต อภิรักษ์วรการ นายก อบต.สุขสวัสดิ์ กล่าวรายงาน มีผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 70 คน

นายภูริต อภิรักษ์วรการ นายก อบต.สุขสวัสดิ์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก ส่วน ประเทศไทย ขณะนี้พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 53 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 33 ราย ผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิต1 ราย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) นี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการระวังป้องกันตนเองให้ปลอดจากโรคติดเชื้อดังกล่าว

นอกจากการให้ความรู้ในการรู้จักและป้องกันโรคแล้ว ยังได้มีการสอนการทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันตนเอง หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้น จะได้ผลผลิต หน้ากากอนามัย กว่า 4,500 แผ่น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสุขสวัสดิ์ ทุกครัวเรือนด้วย.   

ข่าว/ภาพ ณัฐธรชนม์ สิริโชติสกุล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ