วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคอีสาน / ศรีสะเกษ
เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมร้านยา ที่เข้าร่วมโครงการลดความแออัด กลไกร้านยา ร้านยาชุมชนอบอุ่น
: 12 มี.ค. 63
237

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2563 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสปสช.พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสปสช.และทพ วุฒิชัย ลำดวน ผอ.สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยม ร้านยาไพศาลฟาร์มาซี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็น 1 ใน 11 ร้านยาเข้าร่วมโครงการลดความแออัดโดยกลไกร้านยา (ร้านยาคุณภาพ) “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ให้ประชาชนรับยาใกล้บ้าน ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ มี นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ รองนพ.สสจ. จ.ศรีสะเกษ พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์. รพ.ศรีสะเกษ นายวิสานต์ เกียรติอมรวงศ์ ภญ.กิตติยา เกียรติอมรวงศ์. เภสัชกรร้านยาฯ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในโครงการฯ

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสปสช.กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยม ร้านไพศาลฟาร์มาซี ว่าภาพรวมใน พื้นที่ เขต 10 สปสช.อุบลราชธานี มีร้านยาชุมชนอบอุ่น รวม 42 แห่ง  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ นอกจากนี้ ในร้านยายังให้บริการด้านยาแล้วยังให้บริการสุขภาพด้วยซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย เนื่องจากในโรงพยาบาลมีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมาก อาจทำให้ผู้ป่วยไม่ได้สอบถามข้อสงสัย โดยร้านยาจะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมาก

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ยังช่วย ทำให้ประชาชนลดความเสี่ยงในการ ไปโรงพยาบาล คาดว่า ช่วง1-2 เดือน จากนี้จะมี ประชาชนเข้ารับยาใกล้บ้านมากขึ้น ทำให้ประมาณการช่วง 6 เดือนแรกของโครงการฯกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นมีผู้ป่วยประชาชนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ราว 4,000 คน ด้านนายวิสานต์ เกียรติอมรวงศ์ เจ้าของร้านยา และมีภญ.กิตติยา เกียรติอมรวงศ์เภสัชกรร้านให้สัมภาษณ์ว่า ประชาชนที่มารับยามีความมั่นใจเพิ่มขึ้น ขณะที่ทางร้านมีเบอร์โทรศัพท์ ไว้ให้ประชาชนติดต่อหากมีข้อสงสัยในการใช้ยาสอบถามได้ตลอด 24ชั่วโมง

สำหรับจังหวัดศรีสะเกษมีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ 11 แห่ง มีผู้ป่วยรับยาที่ร้าน121 ราย ปัญหาพบมีข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย เช่น ข้อมูลในบัตรประชาชน ขณะที่ผู้ใช้สิทธิ์อื่นเช่น ข้าราชการ ประกันสังคมต้องการร่วมในโครงการด้วย จากนั้นเดินทางไป รพ.ศรีสะเกษ รับฟังข้อมูลเรื่อง “ลดแออัด ลดรอคอย รับยาที่ร้านยา” โครงการลดความแออัดโดยกลไกร้านยา (ร้านยาคุณภาพ) “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” โดยนพ.ทนง วีระแสงพงษ์ รองนพ.สสจ. จ.ศรีสะเกษ สรุปโครงการรับยาฯและ นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ นำเสนอเรื่อง ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล ชื่อ “ศูนย์มิตรไมตรี” และรับฟังข้อมูล เรื่อง Intermediate Care จากพญ.เดือนฉาย โพธิ์งาม โรงพยาบาลศรีษะเกษ นำเสนอ.

ข่าว/ภาพ ณัฐธรชนม์ สิริโชติสกุล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ