วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคอีสาน / ศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
: 13 มี.ค. 63
464

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อบจ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องหันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ซึ่ง อบจ.ศรีสะเกษ จัดขึ้น โดยมีนายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก อบจ. ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีกลุ่มเป้าหมายที่มาจากผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 450 คนเข้ารับการอบรม มีทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหาด้านสาธารณสุขเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจโดยเฉพาะสถานการณ์โรคติดต่อ ซึ่งในปี 2563 ได้เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ คือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรค โควิด-19 ซึ่งมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่กระจายของโรค ภาวะความเสี่ยงและการพบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ทั่วโลกผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในหลายพื้นที่เกิดความตื่นตัวและในหลายหน่วยงานมีการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการดำเนินนโยบายเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และรับมือกับปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างทีมวิทยากรหรือทีม ครู ก. ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้จัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้ด้วยตนเองต่อไป.      

ข่าว/ภาพ ณัฐธรชนม์ สิริโชติสกุล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ