วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564
ภาคอีสาน / ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษจัดคลินิกพิเศษ คัดกรองผู้ป่วยไข้หวัด แยกจากผู้ป่วยทั่วไป
: 30 มี.ค. 63
369

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มีการจัดแยกคลินิกพิเศษ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัด โดยหากผู้ป่วยมีอาการไข้หวัดไม่เฉพาะอาการไข้หวัดโคโรน่า 2019 ก็จะจัดแยกผู้ป่วยเหล่านี้ มาที่คลินิกพิเศษเพื่อคัดกรอง และสอบสวนโรคเพื่อไม่ให้มีการกระทบกับผู้ป่วยโรคทั่วไป ซึ่งคลินิกแห่งนี้จะใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับรับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ เพื่อระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด19 หากพบว่ามีประวัติเข้าข่ายการติดเชื้อ และอาการใกล้เคียงกับไวรัสนี้ จะมีรถพยาบาลของโรงพยาบาล มารับที่จุดคัดกรองเพื่อ นำส่งผู้ป่วยไปยังตึกผู้ป่วยเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า 2019 ทันที

ในขณะที่โรงพยาบาลศรีสะเกษได้ออกมาตรการ ห้ามผู้ป่วย และญาติเข้าโรงพยาบาลหากไม่สวมหน้ากาก และมีมาตรการงดเยี่ยมผู้ป่วย รวมทั้งให้ญาติผู้ป่วยสามารถเฝ้าไข้ได้เพียง 1 คน สำหรับผู้ป่วยบางรายเท่านั้น โดยคลินิกพิเศษเพื่อคัดกรองผู้ป่วยนี้จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในโรงพยาบาลวันที่ 1 เม.ย. 63 นี้.  

ข่าว/ภาพ ณัฐธรชนม์ สิริโชติสกุล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ