วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคอีสาน / ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
: 31 มี.ค. 63
246

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ คณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี

พระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่ 3 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2330 ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2394 รวมพระชนมายุ 63 พรรษา กับ 11 วัน เสด็จดำรงในสิริราชสมบัติ 25 ปี 7 เดือน 23 วัน พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองให้เกิดร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง การทหาร การต่างประเทศ ทรงทำนุบำรุงและสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้อย่างมั่นคง

พระองค์ทรงโปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ "เงินถุงแดง" ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินและเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วน และรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้สืบมาจนทุกวันนี้.   

ข่าว/ภาพ ณัฐธรชนม์ สิริโชติสกุล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ