วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564
ภาคอีสาน / ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ป่วยโควิด19 เพิ่มอีก 1 ราย รวมยอดสะสมเป็น 6 ราย
: 01 เม.ย. 63
479

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า วันนี้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 36 ปี อาชีพแม่บ้าน มีสามีชาวต่างชาติ อาศัยอยู่ที่บ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จากการสอบสวนโรค พบว่า ผู้ป่วยเดินทางไปประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนตลุาคม 2562 และเดินทาง กลับถึงประเทศไทย พร้อมสามี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคม 2563  ได้ใช้ชีวิตประจําวันด้วยการเข้าพักที่โรงแรมแถวสุขมุวิท และเข้ารับบริการนวดแผนไทย เที่ยว ดื่ม ทานอาหารที่ร้านอาหาร ผับ ติดต่อทําวีซ่า รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ย่านสุขุมวิท วันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้ส่งสามีเดินทางกลับประเทศอังกฤษ และผู้ป่วยได้เดินทางไปพัทยา เข้าพักที่โรงแรมในพัทยา วันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้ขึ้นรถทัวร์กลับมายังจังหวัดศรีสะเกษ

ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อว่า วันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้ว่า จ้างรถรับจ้างจากสถานีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ไปส่งที่บ้านโนนเพ็ก อ.พยุห์ (ในระหว่างนี้ผู้ป่วยวยได้พบปะพูดคุยกับญาติ ให้แยกที่พัก และกักตัวตามนโยบาย โดยมี ญาตินําอาหารมาส่ง) วันที่ 28 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยเริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อยตามตัว เหนื่อย เพลีย ทานอาหารไม่ได้ เริ่มมีอาการไอถี่บ่อยครั้ง  วันที่ 29 มีนาคม 2563 ญาติได้แจ้งประสาน อสม. และโรงพยาบาลพยุห์มารับตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และได้ถูกส่งตรวจหาเชื้อ ในวันที่ 30 มีนาคม 2563  ได้รับผล การตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ได้ส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ซึ่งสถานการณ์การป่วยติดเชื้อโควิด 19 ของศรีสะเกษรวมยอดสะสมเป็น6 ราย นายวัฒนา กล่าว.

ข่าว/ภาพ : ณัฐธรชนม์ สิริโชติสกุล