วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / สกลนคร
ผวจ. เปิดกิจกรรมจิตอาสา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล ดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บ กวาดทำความสะอาด ทั้งภายในและรอบบริเวณโรงพยาบาลฯ
: 09 มิ.ย. 63
242

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล ซึ่งจังหวัดสกลนคร ร่วมกับอำเภอเมืองสกลนคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาพระราชทาน จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแมด หมู่ที่ 3 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 200 คน นำอุปกรณ์เครื่องมือ ดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดทำความสะอาด ทั้งภายในและรอบบริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ทั้งด้านการปกครอง ด้านการศาสนา และด้านการศึกษา โดยมีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบันคือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ข่าว/ภาพ : วัฒนะ แก้วก่า

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ