วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563
ภาคอีสาน / สกลนคร
รมช.ศธ.ลั่น การเรียนของ กศน. ตามแนว New Normal มีประสิทธิภาพ
: 20 มิ.ย. 63
121

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนของ กศน.และ สช. ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ว่า ได้มีการพัฒนาครู และบุคลากรของ กศน.อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดอบรมครูผู้สอนทางระบบออนไลน์ทั้งในเรื่องหลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรอาชีพ

ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการส่งเสริมให้มีการผลิตรายการ และเผยแพร่ทางดิจิตอลทีวี ช่อง 52 และยังมี ETV เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ พร้อมส่งเสริมในเรื่องของอาชีพ การจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีสัญลักษณ์ อีมี บ่งบอกว่าเป็นสินค้าพรีเมี่ยม ที่ออกแบบโดยบุคลากรของ กศน. ส่วนในเรื่องการดำเนินงาน กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม นั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จะนำเสนอ และขอให้มีการจัดสรรงบประมาณลงไปยังตำบล เพื่อที่จะทำให้ตำบลนั้นได้มีการพัฒนา ซึ่งนอกจากจะมีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้แล้ว จะต้องทำให้ประชาชนในทุกช่วงวัยที่มาใช้บริการมีความประทับใจ และยั่งยืนควบคู่กัน โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้กับครู กศน. เพราะทุกท่านคือครูและบุคลากรคนพันธุ์พิเศษที่ทำงานได้ทุกมิติอย่างมีศักยภาพ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด และขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน

ข่าว/ภาพ : วัฒนะ แก้วก่า 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ