วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / อำนาจเจริญ
ผวจ.อำนาจเจริญ แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2563 จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
: 22 มี.ค. 63
289

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ ลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ เนื่องจากคลื่นอากาศในกระแสลมตะวันตกระดับบนจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำ มีความร้อนปกคลุม รวมถึงลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2563

เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ปริมาณฝนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงวาตภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรเตรียมการป้องกันผลผลิตทางการเกษตร ที่อาจได้รับความเสียหายด้วย.

ข่าว/ภาพ : สกนธ์ บุญวิทย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ