วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / อำนาจเจริญ
นพค.51 สนภ.5 มอบอุปกรณ์ Face Shield ให้โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
: 23 มี.ค. 63
367

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.63 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ พ.อ.วรการ ฮุ่นตระกูล ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพลภายในหน่วย ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกันทำ Face Shield DIY ให้แพทย์และพยาบาล ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งอุปกรณ์ Face Shield เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ และเลือด ของผู้ป่วยติดเชื้อกระเด็นเข้าหน้า ซึ่งสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวต้องนำไปทิ้ง ปัจจุบัน หลายสถานพยาบาลกำลังจะขาดแคลนอุปกรณ์นี้ ทางหน่วยจึงนำ อุปกรณ์ Face Shield จำนวน 200 ชุด ไปมอบให้กับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หากตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้ทำการมอบ ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ.

ข่าว/ภาพ : สกนธ์ บุญวิทย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ