วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / อำนาจเจริญ
ผวจ.อำนาจเจริญ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือจากสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
: 25 มี.ค. 63
378

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ โถงบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายแพทย์ประภาส วีระพล สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ (75 เปอร์เซ็นต์) เป็นส่วนประกอบ จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ โดย นางอรสา ทองบุญรอด สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ เป็นผู้ส่งมอบ โดยได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2,000 ลิตร และมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด อำนาจเจริญ จำนวน 200 ลิตร รวม 2,200 ลิตร เพื่อสนับสนุนในการจัดสรรส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ

กระทวงการคลัง โดย กรมสรรพสามิต มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์ หรือสุราสามทับ กรณีที่นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราศูนย์ของสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางภาษี และให้มีปริมาณผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2109 หรือ COVID-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่อยู่ในขณะนี้.

ข่าว/ภาพ  สกนธ์ บุญวิทย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ