วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / อำนาจเจริญ
เลขา รมว.คมนาคม นำทีมงาน"ภูมิใจไทอำนาจ"ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันโควิด-19 ที่สถานีขนส่งอำนาจเจริญ
: 25 มี.ค. 63
499

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำทีมงานภูมิใจไทอำนาจ มาดำเนินปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวก ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งสถานีเดินรถนครชัยแอร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการที่สถานีขนส่งฯ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีนายเชิดชัย เยนทร์ธีระ ขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ อำนวยการในการปฏิบัติการดังกล่าว

ข่าว/ภาพ : สกนธ์ บุญวิทย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ