วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / อำนาจเจริญ
ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ นำทีมตรวจสอบศูนย์รวบรวมและสถานที่จำหน่ายไข่ไก่
: 31 มี.ค. 63
497

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายธานินทร์  จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทีมงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ยโสธร และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ออกตรวจสอบศูนย์รวบรวมไข่ไก่และสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๕  แห่ง เพื่อตรวจสอบปริมาณไข่สดในท้องตลาด การดำเนินการเคลื่อนย้าย แหล่งที่มาของสินค้าไข่ไก่ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ให้กักตุ่นสินค้า และขายไข่เกินราคาที่ทางราชการกำหนด ผลการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติ.

ข่าว/ภาพ : สกนธ์ บุญวิทย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ