วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / อำนาจเจริญ
ผวจ.อำนาจเจริญ ออกตรวจเยี่ยมควบคุมสถานการณ์ ผู้ติดเชิ้อ COVID-19 รายที่ 2
: 02 เม.ย. 63
413

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 รายที่ 2 ของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อำเภอปทุมราชวงศา โดยมี นายปริโย โทบุตร ปลัดอำเภออาวุโสรักษาราชการนายอำเภอปทุมราชวงศา ให้การต้อนรับ และญาติของผู้ป่วยโดยได้ให้รายละเอียดว่า ผู้ป่วยเดินทางมาจากต่างประเทศถึงประเทศไทยในวันที่ 29 มีนาคม 2563 โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากสนามบินสุวรรณภูมิมาแล้ว ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการแสดงอาการ จากนั้นเดินทางกลับจังหวัดอำนาจเจริญโดยสายการบินไทยสมาย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ต่อด้วยนั่งรถตู้จากอุบลราชธานีถึงอำนาจเจริญและกลับถึงบ้านโดยมีญาติมารับ ทั้งนี้ผู้ป่วยเริ่มรู้ตัวแสดงอาการจึงได้แยกตั้งแต่นั่งรถกลับบ้าน และแยกกักตัวเอง ต่อมาในวันที่ 31 มีนาคม 2563 รถจากโรงพยาบาลปทุมราชวงศาได้มารับตัวไปทำการรักษาต่อไปแล้ว และให้สาธารณสุขอำเภอและขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญตรวจสอบผู้โดยสารร่วมระหว่างการเดินทาง ต่อจากนั้น คณะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เดินทางไปที่จุดตรวจการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมสังเกตการณ์การเดินทางผ่านเข้ามาในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัย และการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ.

ข่าว/ภาพ : สกนธ์ บุญวิทย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ