วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / อำนาจเจริญ
ผบก.ภ.จังหวัดอำนาจเจริญ ปล่อยแถวระดมกำลัง ตามคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของ COVID-19
: 04 เม.ย. 63
528

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.00 น.ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พลตำรวจตรี สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานปล่อยแถวระดมกำลัง ตามคำสั่งการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (เคอร์ฟิว) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ 10 สถานี เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 178 นาย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในครั้งนี้

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกกำหนด (ฉบับที่ 1 ) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 แล้วนั้น เพื่อให้มีมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้น ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 จังหวัดอำนาจเจริญจึงได้ดำเนินการปล่อยแถวระดมกำลัง ตามคำสั่ง การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (เคอร์ฟิว) ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยร่วมกันบูรณาการจัดกำลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ ออกตรวจตรา ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดตรวจในพื้นที่ เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ.

ข่าว/ภาพ : สกนธ์ บุญวิทย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ