วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

กระตุ้นเศรษฐกิจสู้วิกฤตโควิด-19 พาณิชย์ปทุมฯ ชวนเที่ยวงาน"สินค้าเด่นเมืองปทุม ๒๕๖๓" ยกขบวนของดี สินค้าเด่น มาให้ช้อป ชิม สุดคุ้มในราคาพิเศษ ณ ศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายได้แผนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการ ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563

จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด สร้างโอกาสและขยายตลาดสินค้ากลุ่ม OTOP,OTOP Sclect สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ / เกษตรปลอดภัย สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าบริการ และสินค้าศักยภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภายใต้ชื่องานสินค้าเด่นเมืองปทุม ๒๕๖๓

width=100%

นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรม ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการ ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาส ขยายและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP,OTOP Select สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ / เกษตรปลอดภัย สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าบริการ และสินค้า ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน การท่องเที่ยว และการบริการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 17 จังหวัดภาคกลาง จะจัดงานแสดงและ จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคกลาง จังหวัดละหนึ่งครั้ง โดยครั้งนี้จังหวัดปทุมธานี เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายใต้ชื่องาน สินค้าเด่นเมืองปทุม ๒๕๖๓

width=100%

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ เห็นถึงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง ด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนการท่องเที่ยวและการบริการของกลุ่มจังหวัดด้วย ที่สำคัญการจัดงานนี้ จะช่วยสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการของเกษตรกร และ ผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางที่ซบเซา และหยุดชะงักมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ภายหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรดโควิด-19 ซึ่งหลังจากที่ภาครัฐได้มีการผ่อนคลาย มาตรการล็อคดาวน์ การจัดงานนี้จึงถือเป็นงานใหญ่ของจังหวัด ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนในระดับจังหวัดได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมหลักของงานนั้นจะเน้นไปที่การออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ ซึ่งคัดสรรสินค้าเด่น ของดีประจำจังหวัดมาจำหน่าย ในราคาพิเศษ เพื่องานนี้โดยเฉพาะ และยังมีกิจกรรมการกระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ทางเพจ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกชมสินค้า และวางแผนในการเดินทางมาเลือกซื้อด้วย ซึ่งภายในงานจะมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน กำหนดระยะห่าง เพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันโรคโควิค-19 ตามที่ภาครัฐได้กำหนดด้วย

width=100%

width=100%

งาน สินค้าเด่นเมืองปทุม๒๕๖๓ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2
ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต งานนี้ยกขบวนสินค้าเด่นขึ้นชื่อเมืองปทุมธานี และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ที่คัดสรรมารวมตัวกัน
ลดราคาสุดพิเศษโดยเฉพาะ และยังมีกิจกรรม ลด แลก แจก แถม ทุกวัน ในช่วงนาทีทอง สินค้าราคาถูก ระหว่าง
ช่วงเวลา 14.00 - 15.00 น. และเวลา 17.00 - 18.00 น.

(ติดตามชมงานและสินค้านาทีทองผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางเพจ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปทุมธานี
ในเวลาดังกล่าวได้ทุกวัน) ...นับเป็นอีกหนึ่งงานมหกรรมสินค้าระดับภาคที่ประชาชนไม่ควรพลาด.

width=100%

ข่าว/ภาพ : สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม