วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล / สมุทรสาคร