วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล / สมุทรสาคร