วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563
ภาคกลาง / พระนครศรีอยุธยา