วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563
ภาคกลาง / พระนครศรีอยุธยา