วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564
ภาคกลาง / พระนครศรีอยุธยา