วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564
ภาคกลาง / พระนครศรีอยุธยา