วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

บีแอลซีพี จัดประชุมไตรภาคีรูปแบบใหม่ ( New Normal )

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 63 โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เป็นเวทีเปิดสำหรับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อกังวลใจของชุมชน โดยมี นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการไตรภาคี เป็นประธานการประชุม พร้อม น.ส.ปาริชาติ อัศวกุล รองกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มธุรกิจ บริหารองค์กร บ. บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด นายอดิศร วังมูล ผ.อ.สายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บีแอลซีพี และ คณะกรรมการไตรภาคี ที่ โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

นายวิระ มาวิจักขณ์ กล่าวว่า การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของ บีแอลซีพี ครบ 6.5 ล้านชั่วโมง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา เป้าหมายต่อไปพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนจะต้องร่วมกันปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 7 ล้านชั่วโมง ภายในวันที่ 31 ธ.ค.63 บริษัทฯต้องการให้พนักงานและผู้รับเหมาทำงาน กลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกวัน เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจาก โควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้พนักงานทำงานที่บ้าน ( Work From home )

width=100%

น.ส.ปาริชาติ อัศวกุล กล่าวว่า การประชุมไตรภาคีได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 18 แล้ว บีแอลซีพี ถือเป็นบริษัทแรกๆในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่นำร่องเรื่องการประชุมดังกล่าว และ ได้มีการปรับปรุงการประชุมให้เป็นเวทีเปิด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน.

ข่าว/ภาพ : ธนัญธร รวงผึ้ง