วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563
ภาคตะวันออก / ชลบุรี