วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563
ภาคตะวันออก / สระแก้ว