วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
ภาคเหนือ / อุทัยธานี