วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / อุทัยธานี