วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563
ภาคเหนือ / เชียงราย