วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / เชียงราย