วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563
ภาคเหนือ / เชียงใหม่