วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564
ภาคเหนือ / เชียงใหม่