วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / เชียงใหม่