วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ภาคเหนือ / อุตรดิตถ์