วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563
ภาคเหนือ / อุตรดิตถ์