วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
ภาคเหนือ / อุตรดิตถ์