วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564
ภาคเหนือ / พิษณุโลก