วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
ภาคใต้ / นครศรีธรรมราช