วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563
ภาคใต้ / สุราษฎร์ธานี