วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563
ภาคใต้ / สุราษฎร์ธานี