วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
ภาคอีสาน / ขอนแก่น