วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
ภาคอีสาน / อุดรธานี