วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564
ภาคอีสาน / อุบลราชธานี